fredag 8. januar 2010

Høyre avgjør en sak denne stortingsperioden

Det er en sak som Høyre kommer til å avgjøre denne stortingsperioden. Det er dessuten sannsynligvis bare denne ene saken Høyre kommer til å avgjøre. Da er det viktig at Høyre tar den riktige avgjørelsen.

Saken er selvsagt datalagringsdirektivet.

Hvilket standpunkt Høyre kommer til å havne på kommer an på om Høyre velger å se dette som en EU sak eller en individets frihet/personvern sak. I det første tilfellet er det naturlig for Høyre å si at EØS er så viktig for oss som har valgt å stå utenfor beslutningsprosessen i EU at vi må følge EU i ett og alt. I så fall velger Høyre å stemme for Arbeiderpartiets forslag, og datalagringsdirektivet vil gjelde også i Norge.

Hvis Høyre derimot kan overbevises om at denne saken ikke er tilstrekkelig viktig for EU, er det åpent for de som er mot datalagringsdirektivet i Høyre å vinne frem med personvernargumentene. Den argumentasjonen bør de vinne ettersom Høyre mener det representerer en uheldig og unødvendig inngripen i folks privatsfære.

De argumentene vi som sier nei til datalagringsdirektivet har størst nytte av er følgelig de argumentene som kan overbevise Høyre om at EØS-avtalen ikke er i fare hvis vi sier nei til akkurat dette direktivet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar