fredag 27. november 2009

Bergensbanen fra minutt til minutt

Nrk presterer å vise et program som viser en hel togreise fra Bergen til Oslo minutt for minutt. De skal ha takk for å ha mot til både å lage et slikt program og å sende det i beste sendetid, og de skal ha takk for å ha laget et fascinerende program av det.

fredag 20. november 2009

Nytt museum i Athen

Det nye Akropolis Museum i Athen ligger rett under Akropolis. Det gamle lå oppe i selve Akropolis. Det er blitt et flott museum hvor det er en enorm mengde gjenstander utstilt, og allikevel er det brukbar plass til hver enkelt gjenstand. Det er vel neppe noen av utstillingsobjektene her som ikke hadde vært den virkelig store attraksjonen hvis det hadde vært i Oslo.


Det koster den fyrstelige sum av 1 (en) Euro å kjøpe billett for å komme inn, og når man går gjennom den automatiske billettsjekken, kommer man til en skrånende utstilling. Det er glass i deler av gulvet slik at man kan se ned på de ruinene som befinner seg under museet, og ett sted er det også en samling smågjenstander like under glasset. Slik jeg forstår det ligger de slik de ble funnet av arkeologene, og jeg antar de ikke er flyttet langt heller. På hver side av gangen er det små gjenstander bak glassvinduer.

Gangen ender i en etasje hvor det finnes statuer fra forskjellige epoker og deler av Akropolis. De aller fleste av dem i marmor, og noen med rester av farger. Det går så rulletrapp opp forbi restauranten, opp til det aller viktigste utstillingsobjektet - marmorgjenstandene fra Parthenon. Parthenon ligger like ved og er klart synlig gjennom vinduene. Denne etasjen vil jeg tro har samme mål som Parthenon selv. Frisene og skulpturene i pedimentene er plassert slik som de ville vært der oppe på selve Parthenon. Det hele er bare langt nærmere publikum enn det ville vært der oppe. Dermed er det mulig å se dem.

Som kjent befinner store deler av disse gjenstandene seg i London, på British Museum. De er imidlertid på plass også i dette museet, riktignok som kopier. Kopiene er plassert der originalene skulle ha vært om britene gav dem tilbake. Plasseringen fungerer dermed ikke bare som anskueliggjørelse for publikum, men også som ett innlegg i debatten om hvor disse Elgin Marbels bør være.

Bygget selv kan godt sees fra Akropolis, og tar seg godt ut. Like ved museet ligger metrostasjonen Akropolis, og der er det også utstilt arkeologiske gjenstander.

Oppdatert: Jeg har nå lagt inn bilde av museet tatt fra Akropolis.

tirsdag 17. november 2009

Giske i 140

Etter det man kan lese i media skal Trond Giske ha blitt fulgt av TV2 mens hans bil holdt 140. Motorvei riktignok. Denslags er formildende, og avhengig av forhold langs veien ellers dessuten tryggere enn norske trafikkregler legger opp til. Mange av oss har nok oversteget den hastigheten, lovlig, og dessuten trygt. Da har det selvsagt dreiet seg om tyske motorveier.

Kanskje det er grunnlag for en vurdering om forskjellen mellom 4 felts motorvei og smal svingete landevei som snaut har gul midtlinje kanskje skulle endres. 120 og 130 er ganske vanlige grenser ellers i Europa for 4-felts motorvei. Med en slik grense ville dessuten Giskes bil neppe hatt nyhetsverdi.

lørdag 14. november 2009

Kartverket frigir kart, eller kjøper seg tid?

Kartverket har sluppet fri kartene sine kan man få inntrykk av hvis man ser på det som skrives i media. Dette kommer etter lang tid hvor kart har vært det eksemplet alle har vært enige om burde være fri. Blant grunnene til at kartene burde være frie har vært nevnt at vi har alle vært med å betale for produksjonen av kartdataene gjennom skatteseddelen. Hvis alle kunne lage seg sine egne karttjenester basert på arbeidet til kartverket ville det komme inn mye større inntekter fra de nye tjenestene som ville dukke opp.

Wikipedia er også et eksempel på en stor forbruker av kart. Wikipedia er dessuten et eksempel på noen som trenger at kartene som skal brukes er helt frie og at de kan modifiseres, og de må kunne benyttes kommersielt.

Sett i dette perspektivet er de nye kartene ikke frie. De har imidlertid laget en tjeneste som helt sikkert er nyttig for mange. Dermed har de nok minsket presset for å frigi dataene helt. Nå har de fortsatt den kontrollen de alltid har hatt, og nå har de skaffet seg en mulighet til å svare at joda, vi har sluppet kartene fri. Slik har de kjøpt seg tid. Jeg tror imidlertid det fortsatt er et spørsmål om tid før de må slippe det helt fri. Hvis ikke vil amatørene som produserer åpne kartløsninger erobre den posisjonen på tilsvarende måte som Wikipedia har erobret leksikonmarkedet.