onsdag 28. oktober 2009

Si nei til datalagringsdirektivet

Takket være terroraksjonene tidligere i dette tiåret kom EU med et datalagringsdirektiv. Nylig uttrykte norsk politi at det at vi ikke hadde innført dette direktivet medførte at de ikke kunne etterforske barnepornografi like effektivt som hvis vi innførte det. Justisministeren så ut til å slå følge.

Dette demonstrerer klart klart at om vi innfører dette direktivet, vil det bli tatt ibruk også på områder hvor det initiellt ikke var tenkt brukt. Det er følgelig ingen tvil om at det etterhvert vil komme stadig nye gode formål som de fleste av oss vil ønske bekjempet, hvor det vil bli argumentert med at politiet kan lettere etterforske saken hvis de bare får tilgang til disse dataene.Og når det hevdes at etterforskningen blir lettere, er det heller ingen grunn til å betvile det.

Mitt problem med dette direktivet er at i virkeligheten sier myndighetene med et slikt direktiv at de misstenker meg for å være en terrortrussel, samt at jeg driver med barnepornografi. Hva er begrunnelsen for denne misstanken mot meg, og også mot deg som leser dette? Ingen. Tidligere har det vært slik at uten at det er noen konkret misstanke mot oss blir vi heller ikke betraktet som farlige forbrytere som må overvåkes. Men fra nå av skal altså dette snus. Det er jeg imot. Derfor har jeg sluttet meg til aksjonen - stopp datalagringsdirektivet. Hvis du i likhet med meg setter den friheten som vi har i vårt demokrati til som lovlydige borgere å kommunisere med hvem vi vil, når vi vil, uten at det angår myndighetene, vil jeg oppfordre deg også til å skrive under.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar