fredag 15. januar 2010

Norsk språk på Internett

Det er kommet statistikk som viser hvordan Internettbrukere i Norge benytter Wikipedia. Statistikken viser at norske brukere i fjerde kvartal benyttet Wikipedia på engelsk 44% av totalt antall oppslag, Wikipedia på bokmål 43,1% og Wikipedia på nynorsk 1%. Forholdet mellom engelsk og bokmål er klart bedre enn hva det var i tredje kvartal.

Hvis vi som bor i Norge ønsker at norsk språk skal ha en plass også i fremtiden, er en av de viktige oppgavene å sørge for at det finnes informasjon på Internett på norsk språk. Wikipedia på norsk er en viktig del av løsningen, derfor er det en bekymring at andelen av oppslag på engelsk er så stor i forhold til andelen av oppslag på norsk. Det er de brukere som leser leksikonet som også er de det kan rekrutteres nye skribenter blant. Dette bør spesielt bekymre de entusiastene som utvikler Wikipedia på nynorsk. De gjør en god jobb med skrivearbeidet, det er mange artikler der som er bedre enn tilsvarende artikkel på bokmål. Det ser imidlertid ikke ut til at det hjelper dem til å rekruttere lesere og derved heller ikke fremtidige skribenter. For meg betyr versjonen på bokmål mest, og der er det engelsk Wikipedia som er den store konkurrenten.

Oppfordringen er derfor at alle som mener norsk språk bør ha en plass på Internett også i fremtiden bør delta i å løfte den norske utgaven de føler mest for slik at den kan bidra til at vi i kommende statistikker får andelen av oppslag på norsk til godt å overstige andelen på engelsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar